#Lukáš Kovanda, Ph. D.

„Byli tak hloupí? Byli za to placeni!“ A dovedli svět do krize

13. května 2009

„Někteří konzervativci míní, že deprese je výsledkem nemoudrých vládních politik. Já věřím, že jde o selhání trhu,“ napsal renomovaný akademický právník Richard Posner k nynější krizi, již už má rovnou za depresi. Ten názor sám o sobě nějak zvláštní není, zvláštní je, kdo jej vyslovuje. Richard Posner je soudcem amerického Odvolacího soudu, přednáší na Chicagské univerzitě, tradiční baště volného trhu, a je obecně považován za liberálně-konzervativního myslitele. Název jeho nové knihy, odkud výrok pochází, zní ve volném překladu „Kolaps kapitalismu: Krize roku 2008 a pád do deprese“.

Posner ale chybu nehledá pouze v trhu, leč i v „pasivní a krátkozraké“ vládě a jejích regulacích. V depresi bychom však byli i zcela bez těchto regulací, odsouvá jimi zapříčiněné škody na vedlejší kolej. Navíc dodává, že právě vládní regulace manévrují moderní kapitalismus tak, aby nevyjel z trati. Kniha je tak neotřelým příspěvkem k horké debatě, zda za nynější šlamastyku může trh, nebo vlády. Jsme zvyklí slýchat buď jedno, nebo druhé; to prvé zleva, to druhé zprava. Ale Posner to vidí jinak: k selháním došlo na obou stranách.

Člověk není dokonalý. Proč by měly být dokonalé jeho činy, ať už ty zhmotněné v abstraktním pojmu „trh“, či ty zastřešené výrazem „regulace“. Nejspíše je špatný trh a stejně tak regulace. Víra v plně osvícenou vládu nebo samospasitelnost trhu se pak stává ideologickým fetišem. To všechno se dá vyvodit z Posnerových tezí.

Jde o realismus, či relativismus? Z druhého Posnera nařknou ti, jimž víra v ony oba abstraktní pojmy nahrazuje třeba víru v boha. Ostatně, takový mechanismus trhu je sám o sobě vskutku božský. Neužívají jej však bozi, ale lidé.

„To všechno jsou mí někdejší MBA studenti. Vlastně nejen mí, i ti co MBA získali na Harvardu, Stanfordu, v Pensylvánii. A všichni kupovali a prodávali ty odpadky (rizikové hypotéky a na ně navázané cenné papíry, pozn. red.). Byli tak hloupí? Byli za to placeni. Vždyť by jinak přišli o práci.“ Tak kroutí hlavou [str. 2] Allan Meltzer, věhlasný americký profesor ekonomie. Božský mechanismus trhu nemohl donekonečna tolerovat slepou víru lidí – i těch nejvzdělanějších – v nekonečný růst. Proto ten krizový očistec.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře